Bob Marley songs and their keys

. No woman no cry Bob Marley 42.82K 🔥
. Is this love Bob Marley 39.81K 🔥
. Stir it up Bob Marley 38.64K 🔥
. Three little birds Bob Marley 37.79K 🔥
. Redemption song Bob Marley 36.83K 🔥
. Buffalo soldier Bob Marley 33.14K 🔥
. Misty morning Bob Marley 20.1K 🔥