Otis Rush songs and their keys

. Double Trouble Otis Rush 15.48K 🔥
. Working Man Otis Rush 15.4K 🔥
. All Your Love Otis Rush 15.21K 🔥
. I Can't Quit You Baby Otis Rush 14.5K 🔥
. I Got the Blues Otis Rush 14.41K 🔥
. Me Otis Rush 14.25K 🔥
. Reap What You Sow Otis Rush 14.16K 🔥
. Three Times a Fool Otis Rush 13.87K 🔥
. So Many Roads, So Many Trains Otis Rush 13.86K 🔥
. All Your Love (I Miss Loving) Otis Rush 13.78K 🔥