Otis Rush songs and their keys

. Double Trouble Otis Rush 15.25K 🔥
. Working Man Otis Rush 15.06K 🔥
. All Your Love Otis Rush 15.01K 🔥
. I Can't Quit You Baby Otis Rush 14.41K 🔥
. I Got the Blues Otis Rush 14.25K 🔥
. Me Otis Rush 14.18K 🔥
. Reap What You Sow Otis Rush 14.08K 🔥
. Three Times a Fool Otis Rush 13.81K 🔥
. So Many Roads, So Many Trains Otis Rush 13.7K 🔥
. All Your Love (I Miss Loving) Otis Rush 13.68K 🔥